La Plataforma Salvem la Costa de Begur presenta una denúncia urbanística contra la construcció d’habitatges de luxe a la Pedrera de s’Antiga (Begur)

[CAT/CAST]

Ecologistes en Acció de Catalunya, en nom de la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur, presenta avui una denuncia urbanística contra l’Ajuntament de Begur per les obres que s’estan duent a terme a la Pedrera de s’Antiga, un paratge situat al bell mig de la Costa Brava.

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur, que es va crear el passat mes de juny per fer un front comú contra la urbanització de 71 hectàrees a la cala d’Aiguafreda, inicia una nova actuació contra l’Ajuntament de Begur, aquest cop per impedir la construcció d’habitatges de luxe a l’antiga Pedrera de s’Antiga, situada entre les cales d’Aiguafreda i Sa Riera.

A la denuncia presentada, l’entitat argumenta que els moviments de terra, les obres d’anivellament i d’edificació que s’estan executant a la Pedrera de s’Antiga estan provocant un impacte paisatgístic i ambiental incompatible amb els valors naturals presents a l’àrea, comportant una greu agressió al paisatge i una vulneració del conjunt de l’ordenament jurídic.

Amb la presentació d’aquesta denúncia, la Plataforma Salvem la Costa de Begur (que es troba també integrada en la Plataforma SOS Costa Brava) sol·licita a l’Ajuntament que aturi les obres que afecten fins a 20.470 m2 en una zona situada en la franja de cinc-cents metres del domini públic marítim-terrestre. A més, l’entitat considera que en els últims mesos les obres han sobrepassat amb escreix els límits del Pla d’Espais d’Interès Natural Muntanyes de Begur i de la Xarxa Natura 2000, i alhora han ocupat il.legalment el Rec d’en Gara i el domini públic hidràulic. Aspectes que representen una greu vulneració contra el medi ambient.

Entre les nombroses al·legacions que fonamenten la denúncia presentada, hi ha la infracció per part de l’Ajuntament de Begur en permetre la urbanització de terrenys amb pendents superiors al 20%, acte que vulnera la Llei d’Urbanisme. També es denuncia la concessió d’un tracte singular i de favor en permetre requalificar aquests terrenys que estaven classificats com a sòl no urbanitzable, així com un supòsit de desviació de poder per part de l’Ajuntament, doncs en lloc de restaurar la pedrera, és a dir, recuperar-ne la seva naturalesa forestal, en va permetre l’edificació.

Cal tenir present que en aquesta pedrera es va realitzar durant anys una activitat extractiva il·legal. Tot i així, al mes de maig de 1993, l’Ajuntament de Begur li va concedir, amb el vistiplau d’Urbanismes i de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, una llicència provisional amb la condició que la pedrera finalitzés l’activitat l’any 1998 i realitzés una restauració total de l’espai natural. Malgrat això, la pedrera va continuar funcionant fins al 2002 i actualment, el 2018, s’hi estan construint 24 habitatges de luxe fruit d’un conveni entre l’Ajuntament de Begur i l’empresa Ses Negres S.L. Promotora representada pel Sr. Joan Gual Balmanya, fill de l’exalcalde de Begur.

A ulls de la Plataforma aquest conveni -que va comportar alhora una compensació econòmica d’uns 414.000 euros per a l’Ajuntament de Begur i que, segons el consistori, es va fer servir per comprar un terreny a l’entrada del nucli de Sa Tuna per evitar el seu desenvolupament urbanístic- és il·legal. L’entitat considera que la signatura del conveni que permet la requalificació de l’àmbit de la Pedrera de s’Antiga com a sòl urbanitzable i edificable es va pactar al marge de l’interès públic i de manera irregular. Motius pels quals sol·liciten la seva anul·lació.

Pablo Feu, advocat i membre de Salvem la Costa de Begur, considera que “l’urbanisme a cop de conveni és l’enemic de la planificació sostenible. La pressió urbanística que pateixen les cales de Begur no es pot alleujar a costa de destruir altres zones, en especial si aquestes tenen alts valors naturals. S’han de posar límits als disbarats urbanístics promoguts per l’Ajuntament de Begur”.

Lydia Chaparro, membre d’Ecologistes en Acció de Catalunya i de la Plataforma, insisteix en remarcar que “aquest paratge és d’una gran bellesa, ningú té dret a destruir i privatitzar el nostre paisatge d’aquesta forma, i menys tenint en compte que es tracta d’una pedrera il·legal que s’hauria d’haver restaurat íntegrament. Estem desolats en veure com l’Ajuntament no mostra cap voluntat política per aturar aquest model urbanístic caduc, depredador i exclusiu”. Chaparro conclou “des de la Plataforma farem tot el possible per aturar aquest i altres nyaps urbanístics promoguts per l’Ajuntament de Begur”.

En els proper mesos la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur té la intenció d’avaluar també l’impacte d’altres previsions urbanístiques del consistori, en especial la referent a la nova promoció de 52 pisos de luxe a la platja de Sa Riera. Una promoció que es publicita sota el nom de “Jardins de Sa Riera Living” i que ocuparà l’última zona boscosa verge a prop de la platja de Sa Riera. Unes obres que al seu torn ja han iniciat les tasques de desforestació, així com realitzat moviments importants de terra.

Més informació: https://salvemaiguafreda.com/

 

[CAST]

La Plataforma “Salvem la Costa de Begur” presenta una denuncia urbanística contra la construcción de viviendas de lujo en la Cantera de s’Antiga (Begur)

Ecologistas en Acción de Cataluña, en nombre de la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur, presenta hoy una denuncia urbanística contra el Ayuntamiento de Begur por las obras que se están llevando a cabo en la Cantera de s’Antiga, un paraje situado en el centro de la Costa Brava.

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur, que se creó el pasado mes de junio para hacer un frente común contra la urbanización de 71 hectáreas en la cala de Aiguafreda, inicia una nueva actuación contra el Ayuntamiento de Begur, en esta ocasión para impedir la construcción de viviendas de lujo en la antigua Cantera de s’Antiga, situada entre las calas de Aiguafreda y Sa Riera.

En la denuncia presentada, la entidad argumenta que los movimientos de tierra, las obras de nivelación y de edificación que se están ejecutando en la Cantera de s’Antiga están provocando un impacto paisajístico y ambiental incompatible con los valores naturales presentes en el área, comportando una grave agresión al paisaje y una vulneración del conjunto del ordenamiento jurídico.

Con la presentación de esta denuncia, la Plataforma Salvem la Costa de Begur (que se encuentra también integrada en la Plataforma SOS Costa Brava) solicita al Ayuntamiento que detenga las obras que afectan hasta 20.470 m2 en una zona situada en la franja de quinientos metros del dominio público marítimo-terrestre. Además, la entidad considera que en los últimos meses las obras sobrepasaron con creces los límites del Plan de Espacios de Interés Natural Montañas de Begur y de la Red Natura 2000, y a su vez ocuparon ilegalmente el Rec d’en Gara y el dominio público hidráulico. Aspectos que representan una grave vulneración contra el medio ambiente.

Entre las numerosas alegaciones que fundamentan la denuncia presentada, existe la infracción por parte del Ayuntamiento de Begur en permitir la urbanización de terrenos con pendientes superiores al 20%, acto que vulnera la Ley de Urbanismo. También se denuncia la concesión de un trato singular y de favor en permitir recalificar estos terrenos que estaban clasificados como suelo no urbanizable, así como un supuesto de desviación de poder por parte del Ayuntamiento, pues en lugar de restaurar la cantera, es decir, recuperar su naturaleza forestal, permitió la edificación.

Hay que tener presente que en esta cantera se realizó durante años una actividad extractiva ilegal. Sin embargo, en el mes de mayo de 1993, del Ayuntamiento de Begur le concedió, con el visto bueno de Urbanismos y de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, una licencia provisional con la condición de que la cantera finalizara la actividad en el año 1998 y realizara una restauración total del espacio natural. Sin embargo, la cantera continuó funcionando hasta 2002 y actualmente, en 2018, se están construyendo 24 viviendas de lujo fruto de un convenio entre el Ayuntamiento de Begur y la empresa Ses Negres S.L. Promotora representada por el Sr. Joan Gual Balmanya, hijo del exalcalde de Begur.

A ojos de la Plataforma este convenio -que conllevó a su vez una compensación económica de unos 414.000 euros para el Ayuntamiento de Begur y que, según el consistorio, se usó para comprar un terreno en la entrada del núcleo de Sa Tuna para evitar su desarrollo urbanístico- es ilegal. La entidad considera que la firma del convenio que permite la recalificación del ámbito de la Cantera de s’Antiga como suelo urbanizable y edificable se pactó al margen del interés público y de manera irregular. Motivos por los que solicitan su anulación.

Pablo Feu, abogado y miembro de Salvem la Costa de Begur, considera que “el urbanismo a golpe de convenio es el enemigo de la planificación sostenible. La presión urbanística que sufren las calas de Begur no se puede aliviar a costa de destruir otras zonas, en especial si éstas presentan altos valores naturales. Hay que poner límites a los disparates urbanísticos promovidos por el Ayuntamiento de Begur”.

Lydia Chaparro, miembro de Ecologistas en Acción y de la Plataforma, insiste en remarcar que “este paraje es de una gran belleza, nadie tiene derecho a destruir y privatizar nuestro paisaje de esta forma, y ​​menos teniendo en cuenta que se trata de una cantera ilegal que se debería haber restaurado íntegramente. Estamos desolados al ver como el Ayuntamiento no muestra ninguna voluntad política para detener este modelo urbanístico caduco, depredador y exclusivo”. Chaparro concluye “desde la Plataforma haremos todo lo posible para detener esta y otras chapuzas urbanísticas promovidas por el Ayuntamiento de Begur”.

En los próximos meses la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur tiene la intención de evaluar también el impacto de otras previsiones urbanísticas del ayuntamiento, en especial la referente a la nueva promoción de 52 pisos de lujo en la playa de Sa Riera. Una promoción que se publicita bajo el nombre de “Jardines de Sa Riera Living” y que ocupará la última zona boscosa virgen cerca de la playa de Sa Riera. Unas obras que a su vez ya han iniciado las tareas de deforestación, así como realizado movimientos importantes de tierra.

Más información: https://salvemaiguafreda.com/

 

 

 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.