NP – El gas natural en el transport marítim europeu: 22.000 milions de dòlars per reduir només un 6 % les emissions de carboni

29 de juny de 2018

El gas natural en el transport marítim europeu: 22.000 milions de dòlars per reduir només un 6 % les emissions de carboni

Diverses organitzacions espanyoles, entre les quals es troba Ecologistes en Acció, demanen al nou Govern que promogui un àrea de control d’emissions del transport marítim en totes les aigües europees, regulació que ja existeix al Bàltic i Mar del Nord.

El transport marítim global és responsable de fins al 3 % de les emissions de ​gasos d’efecte hivernacle (GEH). Si no es prenen mesures climàtiques addicionals, aquest percentatge podria incrementar-se fins a un 14 % en el 2050. Els efectes de les emissions contaminants d’aquest sector sobre la salut de la població i sobre el clima tindrien conseqüències devastadores.

L’Organització Marítima Internacional (OMI) va acordar a l’abril que el transport marítim internacional havia de,​ com a mínim​,​ disminuir a la meitat les seves emissions pel 2050 però sense establir cap mesura per aconseguir-ho. ​D’altra banda, des del sector gasístic i les administracions​​ es promou el Gas Natural Liquat (GNL) com la solució que descarbonizarà ​la indústria naviliera. ​

No obstant això​, un estudi independent realitzat per la consultoria UMA per a la federació europea Transport &  Environment (T&E), de la qual formen part Ecologistes en Acció, Ecodes i Ecounion, assenyala que le.s estructures necessàries per substituir el transport marítim de dièsel per GNL costarien a Europa 22 mil milions de dòlars i es reduirien, com a molt, un 6 % les emissions de GEH en el 2050. En l’actualitat, Europa ha gastat 500 milions de dòlars en infraestructures de GNL per alimentar les seves embarcacions.

Segons l’estudi, l’escàs estalvi d’emissions s’anul·laria pel creixement del comerç marítim, fins i tot abans de considerar-se les emissions de metà. Un recent estudi nord-americà va desvetllar que les emissions per filtració de metà eren un 60 % més altes que les prèviament analitzades. La Directiva Europea de les Infraestructures de Combustibles Alternatius de 2014 requereix que els seus Estats membre construeixin una extensa xarxa d’infraestructures de GNL a tots els seus ports, aplanant el camí per a un major mercat de GNL.

En paraules de Carlos Calvo Ambel, portaveu de Transport & Environment a Espanya, “el GNL no és un combustible de transició, és una distracció cara, que dificultarà a la Unió Europea complir amb els seus objectius climàtics de transport marítim i que no reduirà la dependència d’importacions de gas de Rússia”. La solució més immediata que sol·liciten al Govern espanyol és que es promogui un Àrea de Control d’Emissions que limiti l’ús de combustibles a un màxim de 0,1 % de contingut de sofre en massa (en comparació al 3,5 % en ports espanyols). Segons María García, portaveu d’Ecologistes en Acció, “aquesta regulació ja existeix en els Estats costaners del nord d’Europa i ha aconseguit reduir les emissions dels vaixells fins a un 50 % i uns beneficis socioeconòmics associats valorats en milers de milions d’euros. No implica inversions i no veiem justificació per seguir retardant la seva implementació en el sud d’Europa”.

Per la seva banda, Alejandro González, portaveu de Ecounion, assenyala que “la regulació ha d’acompanyar-se de tecnologies eficaces en la reducció d’emissions com la connexió a la xarxa elèctrica local quan els vaixells atraquen en el port o les infraestructures d’hidrogen líquid. Per això, Europa ha d’abandonar el mandat d’infraestructures de GNL en els seus ports”.

L’estudi conclou que les inversions que es facin en infraestructures de GNL amb expectatives de proveir a un gran mercat marítim, que més endavant requerirà la reconversió a tecnologies de 0 emissions com l’hidrogen, l’amoni o la propulsió elèctrica per aconseguir de forma efectiva la descarbonització del sector, deixaran al seu pas importants actius de GNL en desús en 2050 (alimentadors, barcasses i tancs d’emmagatzematge).

Per la seva banda, Míriam Zaitegui, portaveu de Ecodes, apunta que “el suposat envit pel gas que des de fa anys es prodiga no s’està materialitzant”. Segons Zaitegui, ​ “el problema no és la infraestructura de subministrament que pot fer-se des de camions si fos necessari. A Barcelona d’un tràfic de 8.976 bucs en 2017, cap té motor principal a gas natural. Tan sol dos han rebut bonificació per un motor auxiliar a gas. Adaptar els vaixells a gas no sempre és possible i exigiria enormes inversions econòmiques que el sector no està fent. Tampoc en la majoria de vaixells de nova construcció que les navilieres tenen encarregats”.

Carlos Calvo (T&I) conclou: “El gas natural liquat no és una alternativa per respondre al repte del canvi climàtic com a prova l’estudi. Des de les organitzacions demanem als governs que deixin d’utilitzar-ho com a cortina de fum per a la inacció i la falta de regulació per protegir la salut humana i complir l’urgent repte de descarbonització del sector”.

Més informació:

Carlos Calvo (portavoz de Transport & Environment):  606 639 637
María García (portavoz de Ecologistas en Acción): 672 478 452
Miriam Zaitegui (portavoz de Ecodes): 675 391 638

[cast]

29 de junio de 2018


El gas natural en el transporte marítimo europeo: 22.000 millones de dólares para reducir solo un 6 % las emisiones de carbono 

Varias organizaciones españolas, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, piden al nuevo Gobierno que promueva un área de control de emisiones del transporte marítimo en todas las aguas europeas, regulación que ya existe en el Báltico y en el Mar del Norte.

El transporte marítimo global es responsable de hasta el 3 % de las emisiones de ​gases de efecto invernadero (GEI​)​. Si no se toman medidas climáticas adicionales, este porcentaje podría incrementarse hasta un 14 % en el 2050. Los efectos de estas emisiones sobre la salud de la población y sobre el clima tendrían consecuencias devastadoras. 

La Organización Marítima Internacional (OMI) acordó en abril que el transporte marítimo internacional debía,​ como mínimo​,​ disminuir a la mitad sus emisiones para el 2050 pero sin establecer ninguna medida para lograrlo. ​Por otro lado, desde el sector gasístico y las administraciones​​ se promueve el Gas Natural Licuado (GNL) como la solución que descarbonizará ​la industria naviera. ​
Sin embargo​, un estudio independiente realizado por la consultoría UMA para la federación europea Transport & Environment (T&E), de la que forman parte Ecologistas en Acción, Ecodes y Ecounion, señala que las estructuras necesarias para sustituir el transporte marítimo de diésel por GNL costarían a Europa 22 mil millones de dólares y se reducirían, como mucho, un 6 % las emisiones de GEI en el 2050. En la actualidad, Europa ha gastado 500 millones de dólares en infraestructuras de GNL para alimentar sus embarcaciones. 

Según el estudio, el escaso ahorro de emisiones se anularía por el crecimiento del comercio marítimo, incluso antes de considerarse las emisiones de metano. Un reciente estudio estadounidense desveló que las emisiones por filtración de metano eran un 60 % más altas que las previamente estimadas. La Directiva Europea de las Infraestructuras de Combustibles Alternativos de 2014 requiere que sus Estados miembro construyan una extensa red de infraestructuras de GNL por todos sus puertos, allanando el camino para un mayor mercado de GNL.

En palabras de Carlos Calvo Ambel, portavoz de Transport & Enviroment en España, “el GNL no es un combustible de transición, es una distracción cara, que dificultará a la Unión Europea cumplir con sus objetivos climáticos de transporte marítimo y que no reducirá la dependencia de importaciones de gas de Rusia”. La solución más inmediata que solicitan al Gobierno español es que se promueva un Área de Control de Emisiones que limite el uso de combustibles a un máximo de 0,1 % de contenido de azufre en masa (en comparación al 3,5 % en puertos españoles). Según María García, portavoz de Ecologistas en Acción, “esta regulación ya existe en los Estados costeros del norte de Europa y ha logrado reducir las emisiones de los barcos hasta un 50 % y unos beneficios socioeconómicos asociados valorados en miles de millones de euros. No implica inversiones y no vemos justificación para seguir retrasando su implementación en el sur de Europa”.

Por su parte, Alejandro González, portavoz de Ecounion, señala que “la regulación debe acompañarse de tecnologías eficaces en la reducción de emisiones como la conexión a la red eléctrica local cuando los barcos atracan en el puerto o las infraestructuras de hidrógeno líquido. Por ello, Europa debe abandonar el mandato de infraestructuras de GNL en sus puertos”.

El estudio concluye que las inversiones que se hagan en infraestructuras de GNL con expectativas de proveer a un gran mercado marítimo, que más adelante requerirá la reconversión a tecnologías de 0 emisiones como el hidrógeno, el amonio o la propulsión eléctrica para lograr de forma efectiva la descarbonización del sector, dejarán a su paso importantes activos de GNL en desuso en 2050 (alimentadores, barcazas y tanques de almacenamiento). 

Por su parte, ​Míriam Zaitegui, portavoz de ​Ecodes, apunta que “el supuesto envite por el gas que desde hace años se prodiga no se está materializando”. Según ​Zaitegui,​ “el problema no es la infraestructura de suministro que puede hacerse desde camiones si fuera necesario. En Barcelona de un tráfico de 8.976 buques en 2017, ninguno tiene motor principal a gas natural. Tan solo dos han recibido bonificación por un motor auxiliar a gas. Adaptar los barcos a gas no siempre es posible y exigiría enormes inversiones económicas que el sector no está haciendo. Tampoco en la mayoría de barcos de nueva construcción que las navieras tienen encargados”. 

Carlos Calvo (T&E) concluye: “El gas natural licuado no es una alternativa para responder al reto del cambio climático como prueba el estudio. Desde las organizaciones pedimos a los gobiernos que dejen de utilizarlo como cortina de humo para la inacción y la falta de regulación para proteger la salud humana y cumplir el urgente reto de descarbonización del sector”. 

 
Carlos Calvo (portavoz de Transport & Environment):  606 639 637
María García (portavoz de Ecologistas en Acción): 672 478 452
Miriam Zaitegui (portavoz de Ecodes): 675 391 638

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.