L’ona de calor dispara l’ozó dolent al centre i sud, a les portes de l’estiu

Cat-Cast

Per primera vegada una ciutat de l’Estat espanyol, Valladolid, restringeix durant quatre dies la circulació d’automòbils per reduir els nivells d’aquest contaminant atmosfèric

16 de juny de 2017

L’ona de calor que pateixen el centre i sud de la Península Ibèrica en els últims dies ha provocat que es disparin els nivells d’ozó troposfèric, per efecte de les emissions contaminants del trànsit motoritzat de les principals ciutats i carreteres de l’Estat i de la producció d’electricitat en centrals tèrmiques pel major ús d’aire condicionat.

En la Comunitat de Madrid, ambdues Castillas, Extremadura, l’interior d’Andalusia, Murcia, València i Catalunya, les Illes Balears i la vall de l’Ebre (de Tarragona a Navarra, passant per Aragó) es vénen produint al llarg d’aquesta setmana nombroses superacions de l’objectiu legal establert per a la protecció de la salut.

El valor objectiu per a la protecció de la salut humana està establert per la normativa en 120 micrograms d’ozó per metre cúbic d’aire, mesurats en períodes de 8 hores, i no haurà de superar-se més de 25 dies a l’any. En el que portem de primavera, aquest nombre de superacions ja s’ha aconseguit en una vintena d’estacions de control de la contaminació, en Puertollano, Còrdova, Jaén, Víznar (Granada), Bédar (Almeria), Zarra (València), Mallorca, Menorca i Eivissa, o El Atazar i Orusco de Tajuña a Madrid

A més, en els últims dies també s’han registrat diverses superacions del llindar d’informació a la població, establert per la normativa en 180 micrograms per metre cúbic, com a mitjana horària, repartides per l’interior de Catalunya i València, Puertollano, Mèrida, Eivissa, la Serra de Madrid i el corredor de l’Henares, d’Alcalá a Guadalajara.

La previsió de la superació del llindar d’informació obliga a les autoritats autonòmiques a advertir a les persones més sensibles a la contaminació atmosfèrica, tals com a nens i nenes, persones majors, dones gestants o persones amb problemes respiratoris o cardiovasculars, que es protegeixin evitant en les hores centrals del dia i al caient de la tarda qualsevol esforç físic i els exercicis a l’aire lliure. També han d’informar sobre la previsió d’evolució de la contaminació, les àrees afectades i la durada de l’episodi.

No obstant això, el mer avís, que en els casos de Mèrida i Eivissa a més s’ha omès, no és suficient per protegir la salut de la població. De fet, segons l’últim informe sobre la contaminació per ozó publicat per Ecologistes en Acció, els nivells elevats d’ozó troposfèric afecten de manera estructural al 80 % de la població i al 92 % del territori estatal, sent el contaminant més estès i amb major tendència a l’alça a l’Estat espanyol, per efecte del canvi climàtic.

Davant la persistència de les altes temperatures fins a l’inici de l’estiu, la setmana vinent, Ecologistes en Acció demanda l’adopció de les mesures necessàries d’urgència per reduir els alts nivells de contaminació. Mesures de limitació del trànsit, principal emissor dels contaminants precursors de l’ozó, per primera vegada adoptades a Espanya per un ajuntament d’una ciutat com Valladolid, que des d’avui divendres i fins al dilluns ha tancat el seu centre urbà al trànsit dels automòbils privats dels no residents.

L’ozó troposfèric, també conegut com a ozó “dolent” per contraposició al de l’estratosfera, és un contaminant secundari produït per la reacció entre la llum solar i el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pels automòbils i algunes indústries.

Per inhalació, provoca un increment del risc de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l’agreujament de patologies cardiovasculars. L’OMS estima en 1.800 les defuncions prematures anuals a Espanya produïts com a conseqüència de l’exposició a nivells d’ozó com els registrats aquests dies. L’ozó, a més d’afectar les persones, és també tòxic per a la vegetació, danyant els boscos i reduint la productivitat dels cultius.


Més informació: María García, Ecologistes en Acció, 672478452

cast

16 de junio de 2017

La ola de calor dispara el ozono malo en el centro y sur, a las puertas del verano

Por primera vez una ciudad española, Valladolid, restringe durante cuatro días la circulación de automóviles para reducir los niveles de este contaminante atmosférico.

La ola de calor que sufren el centro y sur de la Península Ibérica en los últimos días ha provocado que se disparen los niveles de ozono troposférico, por efecto de las emisiones contaminantes del tráfico motorizado de las principales ciudades y carreteras del Estado y de la producción de electricidad en centrales térmicas por el mayor uso de aire acondicionado.

En la Comunidad de Madrid, ambas Castillas, Extremadura, el interior de Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña, las Islas Baleares y el valle del Ebro (de Tarragona a Navarra, pasando por Aragón) se vienen produciendo a lo largo de esta semana numerosas superaciones del objetivo legal establecido para la protección de la salud.

El valor objetivo para la protección de la salud humana está establecido por la normativa en 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, medidos en periodos de 8 horas, y no deberá superarse más de 25 días al año. En lo que llevamos de primavera, este número de superaciones ya se ha alcanzado en una veintena de estaciones de control de la contaminación, en Puertollano, Córdoba, Jaén, Víznar (Granada), Bédar (Almería), Zarra (Valencia), Mallorca, Menorca e Ibiza, o El Atazar y Orusco de Tajuña en Madrid

Además, en los últimos días también se han registrado diversas superaciones del umbral de información a la población, establecido por la normativa en 180 microgramos por metro cúbico, como media horaria, repartidas por el interior de Cataluña y Valencia, Puertollano, Mérida, Ibiza, la Sierra de Madrid y el corredor del Henares, de Alcalá a Guadalajara.

La previsión de la superación del umbral de información obliga a las autoridades autonómicas a advertir a las personas más sensibles a la contaminación atmosférica, tales como niños y niñas, personas mayores, mujeres gestantes o personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, de que se protejan evitando en las horas centrales del día y a la caída de la tarde cualquier esfuerzo físico y los ejercicios al aire libre. También deben informar sobre la previsión de evolución de la contaminación, las áreas afectadas y la duración del episodio.

No obstante, el mero aviso, que en los casos de Mérida e Ibiza además se ha omitido, no es suficiente para proteger la salud de la población. De hecho, según el último informe sobre la contaminación por ozono publicado por Ecologistas en Acción, los niveles elevados de ozono troposférico afectan de manera estructural al 80 % de la población y al 92 % del territorio estatal, siendo el contaminante más extendido y con mayor tendencia al alza en España, por efecto del cambio climático.

Ante la persistencia de las altas temperaturas hasta el inicio del verano, la próxima semana, Ecologistas en Acción demanda la adopción de las medidas necesarias de urgencia para reducir los altos niveles de contaminación. Medidas de limitación del tráfico, principal emisor de los contaminantes precursores del ozono, por primera vez adoptadas en España por un ayuntamiento de una ciudad como Valladolid, que desde hoy viernes y hasta el lunes ha cerrado su centro urbano al tránsito de los automóviles privados de los no residentes.

El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias.

Por inhalación, provoca un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares. La OMS estima en 1.800 los fallecimientos prematuros anuales en España producidos como consecuencia de la exposición a niveles de ozono como los registrados estos días. El ozono, además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.


Más información: María García, Ecologistas en Acción, 672478452

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s