Demanen que es retiri del pressupost el Capítol setè “impost nuclear”

CATALÀ – CASTELLANO

Pla general de l'assut d'Ascó on es construirà la rampa per a peixos. Imatge del novembre de 2015. (horitzontal)

Una setmana després de l’inici de la seva difusió, el manifest que demana al govern de la Generalitat que retiri el Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos, s’acosta ales 450 signatures de suport.

La recollida continua en aquest FORMULARI, on també es pot consultar la llista de signants.

Paral·lelament s’han iniciat dues campanyes de tramesa de cartes, una adreçada al Conseller de Medi Ambient i Territori, i una altra a la Ministra de Medi Ambient del PP.

El reconeixement de què les emissions rutinàries de les centrals atòmiques provoquen un impacte sobre la salut de les persones, i la seva regularització mitjançant un “impost” està aixecant una considerable resposta social que només es veurà limitada per l’ajustat calendari d’aprovació dels pressupostos.

El Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos de 2017, redactat pel govern PDECAT – ERC, suposa una contradicció amb la doctrina oficial defensada fins ara per la indústria nuclear, els seus seguidors i les administracions (inclosa la Generalitat de Catalunya), que sostenia que “les emissions rutinàries dels reactors” eren inofensives, i que no arriben ni tan sols a la categoria de “contaminació”.

Les entitats i persones que promovem la campanya considerem que el reconeixement dels impactes d’aquestes emissions sobre la salut de les persones és un pas endavant que mostra la veritable naturalesa de l’energia atòmica. A més, pensem que el que ha de fer un govern escollit democràticament és vetllar per als interessos globals de la societat i no amagar un fet important com aquest darrera una cortina de fum de recaptació fiscal i qüestions de competències.

El govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya tenen mecanismes d’incidència política sobre el govern del PP, que és qui regula legalment la gestió de les centrals atòmiques. Aquests mecanismes s’han fet servir en el passat, i es poden tornar a fer servir en un assumpte com aquest que afecta a la salut de la població. També tenim la certesa de què una iniciativa política amb l’objectiu de prioritzar la salut de la població davant dels interessos de la indústria nuclear, comptaria amb aliats en el Congrés dels Diputats.

El govern del PDECAT i ERC no pot ignorar que el reconeixement del caràcter “radiotòxic” de les emissions rutinàries té implicacions en el cas de la resta de reactors atòmics que funcionen a Espanya. Tampoc no pot ignorar que una decisió d’aquest tipus no és aliena a la voluntat manifestada per les companyies elèctriques (ENEL- ENDESA, IBERDROLA i GAS NATURAL- FENOSA), propietàries de les centrals nuclears d’allargar el seu periode de funcionament fins als 60 anys.

Demanem al govern PDECAT – ERC que retiri el Capítol setè de la Llei de pressupostos, i que mobilitzi tots els recursos institucionals de què disposa per pressionar de manera que durant el període 2020 – 2021 no es renovin els permisos de funcionament de Vandellòs i Ascó.

Demanem a la resta de forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya que votin en contra d’aquest capítol dels pressupostos, i que promoguin accions per aconseguir el tancament dels reactors atòmics. En aquesta línia les entitats i persones que promouen el Manifest estan gestionant entrevistes amb els diferents grups parlamentaris.

Catalunya, 23 de gener de 2017.

——————————————————————————————————–

Una semana después del inicio de su difusión, el manifiesto que pide al gobierno de la Generalitat que retire el Capítulo séptimo del Proyecto de ley de presupuestos, se acerca alas 450 firmas de apoyo.

La recogida continúa en este FORMULARIO, donde también se puede consultar la lista de firmantes. Paralelamente se han iniciado dos campañas de envío de cartas, una dirigida al Consejero de Medio Ambiente y Territorio, y otra a la Ministra de Medio Ambiente del PP.

El reconocimiento de que las emisiones rutinarias de las centrales atómicas provocan un impacto sobre la salud de las personas, y su regularización mediante un “impuesto” está levantando una considerable respuesta social que sólo se verá limitada por el ajustado calendario de aprobación de los presupuestos.

El Capítulo séptimo del Proyecto de ley de presupuestos de 2017, redactado por el gobierno PDECAT – ERC, supone una contradicción con la doctrina oficial defendida hasta ahora por la industria nuclear, sus seguidores y las administraciones (incluida la Generalidad de Cataluña), que sostenía que “las emisiones rutinarias de los reactores” eran inofensivas, y que no llegan ni siquiera a la categoría de “contaminación”.

Las entidades y personas que promovemos la campaña consideramos que el reconocimiento de los impactos de estas emisiones sobre la salud de las personas es un paso adelante que muestra la verdadera naturaleza de la energía atómica. Además, pensamos que lo que debe hacer un gobierno elegido democráticamente es velar por los intereses globales de la sociedad y no esconder un hecho importante como este detrás de una cortina de humo de recaudación fiscal y cuestiones de competencias.

El gobierno de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña tienen mecanismos de incidencia política sobre el gobierno del PP, que es quien regula legalmente la gestión de las centrales atómicas. Estos mecanismos se han utilizado en el pasado, y se pueden volver a utilizar en un asunto como este que afecta a la salud de la población. También tenemos la certeza de que una iniciativa política con el objetivo de priorizar la salud de la población ante los intereses de la industria nuclear, contaría con aliados en el Congreso.

El gobierno del PDECAT y ERC no puede ignorar que el reconocimiento del carácter “radiotóxico” de las emisiones rutinarias tiene implicaciones en el caso del resto de reactores atómicos que funcionan en España. Tampoco puede ignorar que una decisión de este tipo no es ajena a la voluntad manifestada por las compañías eléctricas (ENEL- ENDESA, IBERDROLA y gas natural- FENOSA), propietarias de las centrales nucleares de alargar su periodo de funcionamiento hasta los 60 años.

Pedimos al gobierno PDECAT – ERC que retire el Capítulo séptimo de la Ley de presupuestos, y que movilice todos los recursos institucionales de que dispone para presionar de manera que durante el periodo 2020 – 2021 no se renueven los permisos de funcionamiento de Vandellós y Ascó.

Pedimos al resto de fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Cataluña que voten en contra de este capítulo de los presupuestos, y que promuevan acciones para conseguir el cierre de los reactores atómicos. En esta línea las entidades y personas que promueven el Manifiesto están gestionando entrevistas con los diferentes grupos parlamentarios.

Cataluña, 23 de enero de 2017.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s