EL MIA ACUSA LA GENERALITAT CATALANA D’ACCEPTAR LA PROLONGACIÓ DE LES NUCLEARS

CATALÀ – CASTELLANO

nuclear-no-gracias
EL MIA ACUSA LA GENERALITAT CATALANA D’ACCEPTAR LA PROLONGACIÓ DE LES NUCLEARS

El Moviment Ibèric Antinuclear (MIA) acusa la Generalitat d’acceptar la prolongació de les centrals nuclears de Catalunya més enllà dels 40 anys, en introduir un impost nuclear sense reclamar el tancament d’aquestes plantes. El debat sobre els impostos nuclears és una cortina de fum per no parlar del calendari de tancament de les centrals.

La Generalitat de Catalunya ha introduït en els seus pressupostos la creació d’un impost que afectaria a la radioactivitat generada pels tres reactors nuclears catalans: Ascó I i II i Vandellòs II a Tarragona. Amb aquest impost s’espera recaptar 28.290.000 euros el 2017, que poden arribar a uns 60 milions d’euros anuals.El MIA, integrat per unes 50 organitzacions portugueses i espanyoles, considera que els impostos nuclears, que gravarien la generació de substàncies radioactives, no suposen un impediment real per al funcionament de les centrals catalanes i signifiquen, de facto, una acceptació de la prolongació del funcionament dels tres reactors catalans més enllà dels 40 anys, si no s’exigeix el seu tancament paral·lelament a la introducció dels impostos.

Els permisos d’explotació dels dos reactors d’Ascó expiren al setembre de 2021 i compleixen 40 anys de funcionament el 2023 i 2025, respectivament. Vandellòs II compleix 40 anys el 2027 i el seu permís d’explotació expira el juliol de 2020. La indústria nuclear espanyola es troba en ple pols per allargar el funcionament del parc nuclear fins als 60 anys. El motiu és clar: les centrals ja amortitzades produeixen enormes beneficis que surten de la butxaca dels consumidors. Els tres reactors catalans produeixen als seus propietaris gairebé 3 milions d’euros de beneficis nets diaris. D’aquí l’interès per perllongar el seu funcionament. La recaptació de l’impost estimada per al 2017 suposaria només l’import econòmic d’uns 10 dies de funcionament de les centrals, absolutament insuficient per ser dissuasori.

Els impostos establerts per la Generalitat estan dissenyats per no patir la suspensió per part del Tribunal Constitucional, com ja ha passat en altres ocasions, com per exemple en el cas del Govern de Castella-la Manxa en l’època de Bono, que fins i tot va haver de tornar part dels diners recaptats. Contrasta aquesta suspensió de l’impost castellanomanxec amb l’acceptació de l’impost instaurat per la Generalitat valenciana en l’època del PP, que segueix en vigor en l’actualitat. Els govern autonòmics no tenen competències sobre emmagatzematge de residus radioactius però sí sobre temes ambientals: l’impost grava l’impacte ambiental de la radioactivitat generada per les centrals.

El reconeixement implícit, en l’impost de la Generalitat, de què les emissions rutinàries dels reactors nuclears tenen un impacte sobre la salut, una cosa llargament denunciada des del moviment ecologista, suposa un pas endavant respecte a la negació continuada d’aquest fet; el que aquest reconeixement es realitzi només per cobrar un impost, sense considerar les implicacions per a la salut i la seguretat, vol dir que el pas es fa en la direcció equivocada.

L’establiment d’aquest impost per part de la Generalitat, sense una exigència simultània d’un calendari de tancament i una pressió política sobre el Govern espanyol, suposa, de facto, l’acceptació de la prolongació del funcionament del parc nuclear més enllà dels 40 anys. D’alguna manera s’accepta que es pot posar remei als impactes generats per les centrals amb un impost que gravi aquests impactes, passant per alt el fet que avui en dia és possible procedir al tancament escalonat de les centrals sense que perilli el subministrament d’electricitat .

Barcelona, Madrid, Lisboa. 11 de gener 2017

——————————————————————————————————–

EL MIA ACUSA A LA GENERALITAT CATALANA DE ACEPTAR LA PROLONGACIÓN DE LAS NUCLEARES

El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) acusa a la Generalitat catalana de aceptar la prolongación de las centrales nucleares de Cataluña más allá de los 40 años, al introducir un impuesto nuclear sin reclamar el cierre de estas plantas. El debate sobre los impuestos nucleares es una cortina de humo para no hablar del calendario de cierre de las centrales.

La Generalitat catalana ha introducido en sus presupuestos la creación de un impuesto que afectaría a la radiactividad generada por los tres reactores nucleares catalanes: Ascó I y II y Vandellós II en Tarragona. Con este impuesto se espera recaudar 28,29 millones de euros en 2017, que pueden llegar a unos 60 millones de euros anuales.

El MIA, integrado por unas 50 organizaciones portuguesas y españolas, considera que los impuestos nucleares, que gravarían la generación de sustancias radiactivas, no supone un impedimento real para el funcionamiento de las centrales catalanas y significan, de facto, una aceptación de la prolongación del funcionamiento de los tres reactores catalanes más allá de los 40 años, si no se exige su cierre paralelamente a la introducción de los impuestos.

Los permisos de explotación de los dos reactores de Ascó expiran en septiembre de 2021 y cumplen 40 años de funcionamiento en 2023 y 2025, respectivamente. Vandellós II cumple 40 años en 2027 y su permiso de explotación expira en julio de 2020. La industria nuclear española se encuentra en pleno pulso para alargar el funcionamiento del parque nuclear hasta los 60 años. El motivo es claro: las centrales amortizadas producen enormes beneficios que salen del bolsillo e los consumidores. Los tres reactores catalanes producen a sus propietarios casi 3 millones de euros de beneficios netos diarios. De ahí el interés por prolongar el funcionamiento. La recaudación del impuesto estimada para 2017 supondría sólo el importe económico de unos 10 días de funcionamiento de las centrales, absolutamente insuficiente para ser disuasorio.

Los impuestos establecidos por la Generalitat están diseñados para no sufrir la suspensión por parte del Tribunal Constitucional, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, como por ejemplo en el caso del Gobierno de Castilla-La Mancha en la época de Bono, que incluso tuvo que devolver parte del dinero recaudado. Contrasta esta suspensión del impuesto castellano-manchego con la aceptación del impuesto instaurado por la Generalitat valenciana en la época del PP, que sigue en vigor en la actualidad. Los gobierno autonómicos no tienen competencias sobre almacenamiento de residuos radiactivos pero sí sobre temas ambientales: el impuesto grava el impacto ambiental de la radiactividad generada por las centrales.

El reconocimiento implícito, en el impuesto de la Generalitat, de que las emisiones rutinarias de los reactores nucleares tienen un impacto sobre la salud, algo largamente denunciado desde el movimiento ecologista, supone un paso adelante respecto a la negación continuada de ese hecho; el que este reconocimiento se realice sólo para cobrar un impuesto, sin considerar las implicaciones para la salud y la seguridad, significa que el paso se da en la dirección equivocada.

El establecimiento de este impuesto por la Generalitat, sin una exigencia simultánea de un calendario de cierre y una presión política sobre el Gobierno español, supone, de facto, la aceptación de la prolongación del funcionamiento del parque nuclear más allá de los 40 años. De alguna forma se acepta que los impactos ambientales generados por las centrales se pueden remediar con un impuesto que grave dichos impactos, pasando por alto el hecho de que hoy en día es posible proceder al cierre escalonado de las centrales sin que peligre el suministro de electricidad.

Barcelona, Madrid, Lisboa. 11 de enero 2017

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s