El cost sanitari de la contaminació atmosfèrica en l’Estat espanyol equival al 3,5% del PIB

12 de setembre de 2016
cat-cast]
D’acord a l’últim informe del Banc Mundial


El cost sanitari de la contaminació atmosfèrica en l’Estat espanyol equival al 3,5% del PIB

airecontaminado
La millora del transport públic i el suport a la bicicleta i la marxa a peu salvaria milers de vides i reduiria la despesa sanitària de les administracions públiques i de la població

La contaminació atmosfèrica va suposar en l’Estat espanyol un cost sanitari de 50.000 milions de dòlars en 2013, equivalent al 3,5% del Producte Interior Brut (PIB) en aquest any. Així es desprèn de l’informe del Banc Mundial “El cost de la contaminació atmosfèrica. Reforç dels arguments econòmics en favor de l’acció” publicat recentment, on s’analitza l’evolució en l’àmbit mundial  entre 1990 i 2013.

L’informe del Banc Mundial quantifica el cost econòmic de la mortalitat prematura per la contaminació de l’aire ambient i l’aire en els habitatges a partir de l’estudi de la càrrega mundial de malaltia realitzat per l’Institut de Mesuraments i Avaluacions de Salut (IHME) de la Universitat de l’Estat de Washington, als Estats Units.

Entre les conclusions de l’informe del Banc Mundial, Ecologistes en Acció destaca:

– La contaminació atmosfèrica ha ocasionat 5,5 milions de defuncions prematures, o sigui, un de cada 10 defuncions ocorregudes en 2013 a tot el món. És el quart factor de risc de mort i el primer de caràcter ambiental. Es tracta a més d’un risc creixent per la exposició més gran als contaminants a Àfrica, Amèrica del Sud i Sud-est d’Àsia, a causa de la deslocalització de les indústries més contaminants i a les males condicions de treball.

– Al voltant del 93% de les defuncions i malalties no mortals atribuïdes a la contaminació atmosfèrica al món es va produir als països “en desenvolupament”, on el 90% de la població va estar exposada a nivells perillosos de contaminació de l’aire. En aquests països, els nens menors de cinc anys tenen 60 vegades més de probabilitats de morir per causa de l’exposició a l’aire contaminat que els nens de països de renda més alta.

– En 2013, les morts per contaminació de l’aire van costar cinc bilions de dòlars a l’economia mundial i el treball perdut va suposar unes pèrdues de 225.000 milions de dòlars. Es tracta d’un greu problema sanitari que llastra l’economia de les regions més pobres del planeta, representant per exemple el 7,5% del PIB del Sud-est asiàtic, i el 5,1% del PIB d’Europa, agrupada en l’estudi a Àsia Central.

– En l’Estat espanyol, el cost sanitari total de la contaminació de l’aire va suposar segons el Banc Mundial 50.382 milions de dòlars en 2013, equivalent al 3,5% del PIB en aquest any, sense explicar els danys provocats sobre els cultius agrícoles o els ecosistemes naturals. Es tracta d’una estimació coherent amb la realitzada l’any passat per l’OCDE i l’OMS, que avaluaven el cost sol de les defuncions prematures provocades per la contaminació atmosfèrica en l’Estat espanyol en 42.951 milions de dòlars per a l’any 2010.

Ecologistes en Acció considera molt preocupant la situació que descriu l’informe del Banc Mundial i fa una crida al Govern espanyol perquè canviï la seva desastrosa política energètica i de transport per millorar la qualitat de l’aire, salvant amb això milers de vides i reduint la despesa sanitària de les administracions públiques i de la població.

En els dies previs a la Setmana Europea de la Mobilitat i el Dia sense Cotxes, que se celebrarà dijous que ve 22 de setembre, Ecologistes en Acció recorda que les principals vies d’actuació per reduir la contaminació de l’aire en l’Estat espanyol passen per la disminució del trànsit motoritzat, la reducció de la necessitat de mobilitat amb un urbanisme i comerç de proximitat i la potenciació del transport públic (especialment elèctric). És essencial donar prioritat als vianants i a la bicicleta a les ciutats.

Més informació:

María García, 672 478 452
Juan Bárcena, 671 350 585
Paco Segura, 619 891 996

Informe complet en anglès: http://documentos.bancomundial.org/curated/es/781521473177013155/the-cost-of-air-pollution-strengthening-the-economic-case-for-action

Resum en castellà: http://documents.worldbank.org/curated/es/652511473396129313/pdf/108141-v2-spanish-wp-public-cost-of-pollution.pdf


[cast]

12 de septiembre de 2016

De acuerdo al último informe del Banco Mundial

El coste sanitario de la contaminación atmosférica en el Estado español equivale al 3,5% del PIB

La mejora del transporte público y el apoyo a la bicicleta y la marcha a pie salvaría miles de vidas y reduciría el gasto sanitario de las administraciones públicas y de la población

La contaminación atmosférica supuso en el Estado español un coste sanitario de 50.000 millones de dólares en 2013, equivalente al 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en ese año. Así se desprende del informe del Banco Mundial “El costo de la contaminación atmosférica. Refuerzo de los argumentos económicos en favor de la acción” publicado recientemente, donde se analiza la evolución a nivel mundial entre 1990 y 2013.

El informe del Banco Mundial cuantifica el coste económico de la mortalidad prematura por la contaminación del aire ambiente y el aire en las viviendas a partir del estudio de la carga mundial de enfermedad realizado por el Instituto de Mediciones y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad del Estado de Washington, en Estados Unidos.

Entre las conclusiones del informe del Banco Mundial, Ecologistas en Acción destaca:

– La contaminación atmosférica ha ocasionado 5,5 millones de fallecimientos prematuros, o sea, uno de cada 10 fallecimientos ocurridos en 2013 en todo el mundo. Es el cuarto factor de riesgo de muerte y el primero de carácter ambiental. Se trata además de un riesgo creciente por la mayor exposición a los contaminantes en África, América del Sur y Sureste de Asia, debido a la deslocalización de las industrias más contaminantes y a las malas condiciones de trabajo.

– Alrededor del 93% de los fallecimientos y enfermedades no mortales atribuidas a la contaminación atmosférica en el mundo se produjo en los países “en desarrollo”, donde el 90% de la población estuvo expuesta a niveles peligrosos de contaminación del aire. En estos países, los niños menores de cinco años tienen 60 veces más de probabilidades de morir por causa de la exposición al aire contaminado que los niños de países de renta más alta.

– En 2013, las muertes por contaminación del aire costaron cinco billones de dólares a la economía mundial y el trabajo perdido supuso unas pérdidas de 225.000 millones de dólares. Se trata de un grave problema sanitario que lastra la economía de las regiones más pobres del planeta, representando por ejemplo el 7,5% del PIB del Sureste asiático, y todavía el 5,1% del PIB de Europa, agrupada en el estudio a Asia Central.

– En el Estado español, el coste sanitario total de la contaminación del aire supuso según el Banco Mundial 50.382 millones de dólares en 2013, equivalente al 3,5% del PIB en ese año, sin contar los daños provocados sobre los cultivos agrícolas o los ecosistemas naturales. Se trata de una estimación coherente con la realizada el año pasado por la OCDE y la OMS, que evaluaban el coste solo de los fallecimientos prematuros provocados por la contaminación atmosférica en el Estado español en 42.951 millones de dólares para el año 2010.

Ecologistas en Acción considera muy preocupante la situación que describe el informe del Banco Mundial y hace un llamamiento al Gobierno español para que cambie su desastrosa política energética y de transporte para mejorar la calidad del aire, salvando con ello miles de vidas y reduciendo el gasto sanitario de las administraciones públicas y de la población.

En los días previos a la Semana Europea de la Movilidad y el Día sin Coches, que se celebrará el próximo jueves 22 de septiembre, Ecologistas en Acción recuerda que las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire en el Estado español pasan por la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad con un urbanismo de proximidad y la potenciación del transporte público (en especial eléctrico). Es esencial dar prioridad a los peatones y la bicicleta en las ciudades.

Más información:

María García, 672 478 452
Juan Bárcena, 671 350 585

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s