Diplomatura de Posgrado en Dinamización Local Agroecológica (UAB) / Obert el període d’inscripcions a la 3a Edició del Postgrau en Dinamització Local Agroecològica

Castellano debajo

Part 2.2Després de l’èxit d’inscripcions i l’elevada valoració realitzada per l’alumnat de les edicions anteriors, el pròxim gener (2017) començarà la tercera edició d’aquesta diplomatura semipresencial de postgrau. Per a aquesta tercera edició s’actualitzaran continguts, es reforçarà l’estratègia docent basada en el treball en projectes aplicats a territoris i processos reals i concrets; i se seguirà posant èmfasi en les metodologia participatives per als processos de Dinamització Local Agroecològica (DLAe).Per capacitar l’alumnat en el disseny i la implementació de nous projectes de DLAe, el postgrau respon a un enfocament transdisciplinar que articula les ciències socials i naturals; combina els continguts teòrics amb els metodològics, la docència on-line amb sessions presencials, i la visita a iniciatives de DLAe de referència. Les sessions presencials es concentraran en tres caps de setmana; el primer tindrà lloc a l’inici del curs, el segon a mitjans i el tercer al final.

Aquesta formació està orientada a persones de l’Estat Espanyol que treballen en els àmbits agroalimentari i del desenvolupament local des d’administracions públiques, organitzacions de la societat civil o empreses, així com a estudiants i investigadors. L’idioma vehicular de la formació és el castellà.

El curs es desenvoluparà entre gener i juny de 2017, i està organitzat per l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Més informació:

http://dlae.cat/alumnat/inscripcions/?lang=es (castellà)
http://dlae.cat/alumnat/inscripcions/ (català)

Per realitzar la preinscripció s’ha d’escriure a postgrado.dlae.uab@gmail.com


La Dinamització Local Agroecològica (DLAe) és un paradigma i una pràctica alternativa de desenvolupament local per mitjà de la qual es pretén donar resposta a la crisi multidimensional en curs. Mitjançant l’articulació de les metodologies participatives amb altres metodologies d’investigació i dinamització provinents de diferents disciplines, la DLAe procura construir en l’àmbit local solucions als desequilibris que generen el sistema alimentari industrial i les polítiques de desenvolupament convencionals. Per avançar cap a la Sobirania Alimentària, la cohesió territorial i social, la reproducció social de les comunitats rurals i la conservació dels ecosistemes, des d’aquest nou paradigma es promou la posada en marxa de processos de Transició Agroecològica en l’àmbit local; és a dir, nous projectes de transició econòmica, social, ambiental i cultural basats en l’Agroecologia que promoguin la sostenibilitat des d’un enfocament de justícia social i ambiental.

Per dissenyar i implementar aquest tipus de projectes, la DLAe tracta de mobilitzar tots els actors, els recursos i les capacitats endògenes de les comunitats locals; posa al centre de les estratègies de desenvolupament local la necessitat de construir xarxes alimentàries alternatives que es basin en la reactivació de la producció agropecuària, el protagonisme de la pagesia i el coneixement ecològic tradicional, i l’enfortiment dels mercats locals i els circuits curts de comercialització; i tracta de reforçar la capacitat que tenen les comunitats locals per decidir com i amb quina finalitat s’han de gestionar alguns dels béns comuns més bàsics, com l’alimentació, la terra, les llavors o l’aigua.

Aquesta diplomatura de postgrau pretén dotar l’alumnat d’una base teòrica i pràctica sobre l’Agroecologia i les seves aplicacions en recerca, així com en la dinamització socioeconòmica i cultural i en el desenvolupament i l’aplicació de polítiques públiques. Té una orientació eminentment professional, i està destinada a persones i institucions interessades en les dinàmiques territorials que tenen lloc en els àmbits rural i periurbà, des de la perspectiva de la sostenibilitat.

(Castellano)

Sigue abierto el periodo de pre-inscripción para la tercera edición de la

Diplomatura de Posgrado en Dinamización Local Agroecológica (UAB)

Después del éxito de inscripciones y la elevada valoración recibida por el alumnado de las ediciones anteriores, el próximo enero (2017) empezará la tercera edición de esta diplomatura semipresencial de posgrado. Para esta tercera edición se actualizarán contenidos, se reforzará la estrategia docente basada en el trabajo por proyectos aplicados a territorios y procesos reales y concretos; y se seguirá poniendo énfasis en las metodología participativas para los procesos de Dinamización Local Agroecológica (DLAe).

Para capacitar al alumnado en el diseño y la implementación de nuevos proyectos de DLAe, el posgrado responde a un enfoque transdisciplinar que articula las ciencias sociales y naturales; combina los contenidos teóricos con los metodológicos, la docencia on-line con sesiones presenciales, y la visita a iniciativas de DLAe de referencia. Las sesiones presenciales se concentraran en tres fines de semana; el primero tendrá lugar al inicio del curso, el segundo a mediados y el tercero al final.

Esta formación está orientada a personas del Estado Español que trabajan en los ámbitos agroalimentario y del desarrollo local desde administraciones públicas, organizaciones de la sociedad civil o empresas, así como a estudiantes e investigadores. El idioma vehicular de la formación es el castellano.

El curso se desarrollará entre enero y junio de 2017, y está organizado por el Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) y el Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Más información:

http://dlae.cat/alumnat/inscripcions/?lang=es
(castellano)
http://dlae.cat/alumnat/inscripcions/ (català)

Para realizar la pre-inscripción se debe escribir a postgrado.dlae.uab@gmail.com

La Dinamización Local Agroecológica (DLAe) es un paradigma y una práctica alternativa de desarrollo local por medio de la cual se pretende dar respuesta a la crisis multidimensional en curso. Mediante la articulación de las metodologías participativas con otras metodologías de investigación y dinamización provenentes de distintas disciplinas, la DLAe procura construir en el ámbito local soluciones a los desequilibrios que generan el sistema alimentario industrial y las políticas de desarrollo convencionales. Para avanzar hacia la Soberanía Alimentaria, la cohesión territorial y social, la reproducción social de las comunidades rurales y la conservación de los ecosistemas, desde este nuevo paradigma se promueve la puesta en marcha de procesos de Transición Agroecológica en el ámbito local; es decir, nuevos proyectos de transición económica, social, ambiental y cultural basados en la Agroecología que promuevan la sostenibilidad desde un enfoque de justicia social y ambiental.

Para diseñar e implementar este tipo de proyectos, la DLAe trata de movilizar todos los actores, los recursos y las capacidades endógenas de las comunidades locales; pone en el centro de las estrategias de desarrollo local la necesidad de construir redes alimentarias alternativas que se basen en la reactivación de la producción agropecuaria, el protagonismo del campesinado y el conocimiento ecológico tradicional, y el fortalecimiento de los mercados locales y los circuitos cortos de comercialización; y trata de reforzar la capacidad que tienen las comunidades locales para decidir cómo y con qué finalidad se deben gestionar algunos de los bienes comunes más básicos, como la alimentación, la tierra, las semillas o el agua.

Esta diplomatura de posgrado pretende dotar al alumnado de una base teórica y práctica sobre la Agroecología y sus aplicaciones en investigación, en la dinamización socioeconómica y cultural y en el desarrollo y la aplicación de políticas públicas. Tiene una orientación eminentemente profesional, y está destinada a personas e instituciones interesadas en las dinámicas territoriales que tienen lugar en los ámbitos rural y periurbano, desde la perspectiva de la sostenibilidad.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s